ZAPROSZENIE

NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

POD PATRONATEM

JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO

W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Termin: 3-5 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu,

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań 

 

Organizatorzy:

·         Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

·         Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

·         Kuria Metropolitalna w Poznaniu

·         Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu

·         Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

PROGRAM KONFERENCJI

 3 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)

Przyjazd uczestników wieczorem

19.00 Kolacja

 

4 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

9.00 Otwarcie Konferencji:

§  Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący KEP

§  Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce

§  Bp Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP

§  Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

SESJA I

Przewodniczący – Ks. Bp Dr Wiesław Mering

Biskup Włocławski

 9.30     Kard. Zenon Grocholewski (Stolica Apostolska), Rola katolików w życiu publicznym

10.00 Prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ), Zasada ustrojowa powiązania państwa i Kościoła w latach 966-1795

10.30. Dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, Kościół katolicki w Polsce wobec społeczeństwa w okresie Oświecenia

11.00  Dyskusja

11.30  Przerwa na kawę

 

SESJA II

Przewodniczący – Ks. Bp Dr hab. Artur Miziński

Sekretarz Generalny KEP 

11.45 Ks. prof. Józef Krukowski (PAN), Systemy relacji między Kościołem a Państwem i Narodem. Od III. rozbioru Polski do III. Rzeczypospolitej

12.15 Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko (UO), Naród – społeczeństwo obywatelskie – demokracja

12.45 Dyskusja

13.15 Przerwa obiadowa

 

SESJA III

Przewodniczący – Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 

15.00 Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), Zagadnienia relacji państwo-Kościół w ustawodawstwie synodalnym okresu przedrozbiorowego

15.30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kard. Wyszyńskiego

16.00 Dyskusja

16.15 Przerwa

 

SESJA IV

Przewodniczący – Ks. Prof. Dr hab. Tomasz Rozkrut

Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII 

16.30 Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII), Relacje państwo-Kościół w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.

17.00 Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII, Otwarcie granic dla imigrantów muzułmańskich a bezpieczeństwo publiczne Europy w kontekście współdziałania między państwem a Kościołem (dla dobra człowieka i dobra wspólnego)

17.30 Dyskusja

18.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego

19.00 Kolacja

20.00 Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

20.30 Spotkanie towarzyskie

 

5 WRZEŚNIA (WTOREK)

 

SESJA V

Przewodniczący – Bp Antoni Dziemianko

Sekretarz Generalny Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, Biskup Piński 

9.00. Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Ochrona wolności religii w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i w traktatach Unii Europejskiej. Zbieżności i rozbieżności

9.30 Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz, Gwarancje ochrony wolności sumienia i religii a tolerancja wobec ideologii gender w życiu publicznym

10.00 Dyskusja

10.30 Przerwa

 

SESJA VI

Przewodniczący – Ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW 

10.45 Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, Podstawowe zasady relacji państwo-Kościół w nauczaniu Kościoła katolickiego i w ustawodawstwie polskim. Zbieżności i rozbieżności

11.15 Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM w Poznaniu), Zadania Kościoła wobec Narodu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy

12.15 Dyskusja

12.45 Zamknięcie konferencji

13.00 Obiad

  

Organizatorzy Konferencji proszą, aby uczestnicy:

·         zgłosili udział w niej do dnia 20 sierpnia 2017 r. na adres:

Kuria Metropolitalna, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub ks. dr Jan Słowiński; tel. 508/369-376

·         w zgłoszeniu podali datę swojego przyjazdu i wyjazdu;

·         kapłani zabrali ze sobą stuły i alby;

·         po przyjeździe uiścili opłatę w wysokości 100 zł (z wyjątkiem studentów)

 

Miejsce zakwaterowania uczestników Konferencji: Arcybiskupie Seminarium Duchowne

w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

 

W imieniu Organizatorów

serdecznie zapraszamy:

 

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes SKP

 

Ks. prał. dr Ireneusz Dosz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Poznaniu

 

Ks. dr Jan Słowiński, Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM, Poznań

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 

Przedmiotem i celem naszej tegorocznej konferencji mają być następujące zagadnienia:

1) jak w 1050-letnich dziejach chrześcijaństwa w Polsce w przebiegały regulacje relacji między trzema wspólnotami odmiennego typu, istniejącymi w tym samym społeczeństwie globalnym, a mianowicie:

-      Kościołem, który jest wspólnotą religijną w wymiarze duchowym i widzialnym, eschatologicznym i historycznym, wyposażoną we własny system prawa, powołanym do realizacji misji ewangelizacyjnej względem wszystkich ludzi i narodów, pełniącym ją w Polsce od chrztu Mieszka I do chwili obecnej;

-      Narodem polskim, który jest wspólnotą kulturową, ukształtowaną w ciągu wieków w oparciu o wspólne wartości, decydujące o jego tożsamości (język, tradycja, zasady etyczne i obyczajowe, literatura, sztuka), mającą prawo do rozwoju i samostanowienia we wspólnocie międzynarodowej;

-      Państwem polskim, które jest wspólnotą polityczną, mającą własny system prawa, która w swoich dziejach przechodziła zmienne koleje losu: powstania i rozwoju, rozbiorów i okupacji oraz dwukrotnego odzyskiwania niepodległości.

2) jaką funkcję spełniają normy prawne w relacjach między tymi społecznościami odmiennego typu, do których należą ci sami ludzie, z uwzględnieniem specyfiki prawa kanonicznego, prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej;

3) czy i jak respektowane są wskazania Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego i Papieża Świętego Jana Pawła II, dotyczące współdziałania między Kościołem, narodem i państwem dla dobra wspólnego człowieka, rodziny i narodu.

 

 

/-/ Józef Krukowski