W dniach 8-9 czerwca 2018 r.

odbędzie się 

Światowy Zjazd Absolwentów KUL

 

Szerzej zob. http://absolwentkul.pl/swiatowy-zjazd-absolwentow-kul/