STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

 

WYDZIAŁU PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 

w imieniu współorganizatorów zaprasza na

 

MIĘDZYNARODOWĄ  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

"PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. POLSKA  – SŁOWACJA  – UKRAINA  – GRUZJA"

 

Lublin, 6-7 czerwca 2018 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, CTW-113

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego

Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

 

PROGRAM KONFERENCJI