Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

w dniu 23 czerwca 2018 r. organizuje pielgrzymkę autokarową

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

Koszt pielgrzymki: 100 zł. Opłata obejmuje przejazd autokarem klimatyzowanym,

obiad oraz ubezpieczenie.

Wyjazd: Lublin, KUL, godz. 6.00. Powrót: godz. 23.00.

Zapisy: Kancelaria Ogólna KUL, pokój GG-104, tel. 81 445 41 86; 667 791 170

Zapisy przyjmujemy wraz z opłatą do dnia 19 czerwca 2018 r.