Dnia 18 stycznia 2020 r.
w Collegium Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, c-1031) odbyło się

Walne Zebranie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
"Stefan Kardynał Wyszyński - absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL"

 program

 

relacje