Dnia 1 lutego 2020 r.
odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. "Noli metuere et noli timere" 
połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej
z racji 30 rocznicy święceń prezbiteratu 
ks. MIROSŁAWA SITARZA

 

 

 PROGRAM

 

ORGANIZATORZY:

  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego