14 grudnia 2013 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

Część I – Konferencja naukowa

14.30 Otwarcie - Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

14.40  Wykład nt. 1700-lecie Edyktu MediolańskiegoKs. kmdr dr Zbigniew Jaworski

15.00  Dyskusja

15.15 Przerwa na kawę

 

 

Część II – Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

15.30 Porządek Walnego Zebrania

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 2. Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2012/2013
 • Sprawozdanie Sekretarza
 • Sprawozdanie Skarbnika
 1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 2. Plan pracy na następny rok
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Część III – Dzielenie się Opłatkiem i spotkanie koleżeńskie przy śpiewie kolęd

 

 1. Odczytanie Ewangelii według św. Łukasza
 2. Życzenia
 3. Wspólne kolędowanie

 

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Przewodniczący SAWP KUL