Aleksandra Ulanowska*

Niebywały postęp wiedzy i technologii medycznej jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie diagnostyki prenatalnej, pozwala na ujawnienie wielu schorzeń i defektów już pierwszej fazie życia embrionu i płodu, a nawet na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych u dziecka na podstawie badań przyszłych rodziców.

Igor Szwiec*

Uwagi wstępne

Ukończenie studiów wyższych w zakresie prawa daje absolwentowi możliwość wyboru dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Tak, aby uzyskać niezbędny zasób wiedzy oraz zdobyć praktyczne przygotowanie do zajmowania stanowiska sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta sędziego, asystenta prokuratora i referendarza sądowego, prawnik powinien uzyskać status aplikanta dwunastomiesięcznej aplikacji ogólnej, po pomyślnym ukończeniu której dopiero może starać się o przyjęcie na aplikację sędziowską (trwającą 54 miesiące) lub prokuratorską (trwającą 30 miesięcy)[1].