Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

oraz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  

w imieniu organizatorów

ma zaszczyt i przyjemność zaprosić

do uczestnictwa

  

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej


REDDITE ERGO
QUAE SUNT CAESARIS CAESARI 
ET QUAE SUNT DEI DEO


Z OKAZJI 50-LECIA
PRACY NAUKOWEJ

KS. PROF. JÓZEFA KRUKOWSKIEGO

 

 

Konferencja odbędzie się

dnia 27 stycznia 2015 roku (wtorek)

  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Joannis Pauli II, C-1031

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

PROGRAM  

09.00   Otwarcie Konferencji

 

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

CZĘŚĆ I 

Prowadzenie

Bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski 

09.10   Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

Dobro człowieka jako cel współdziałania państwa i Kościoła oraz związków wyznaniowych

09.30   Dr Michał Poniatowski, UKSW

Aktualna problematyka nabycia przez kościelne osoby prawne statusu organizacji pożytku publicznego

09.50   Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, UWM

Spór o klauzulę sumienia w Polsce

10.10   Dyskusja

10.30   Kawa/Herbata

CZĘŚĆ II 

Prowadzenie

Bp Antoni Dziemianko, Sekretarz Generalny Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi 

10.50   Dr Monika Menke, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej

11.10   Prof. dr doc. Damián Němec OP, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Regulacja nauki religii katolickiej w konkordatach z państwami postkomunistycznymi

11.30   Dr hab. Małgorzata Czuryk, AON

Edukacja religijna w szkołach publicznych w Finlandii

11.50   Dyskusja

12.10   Kawa/Herbata

CZĘŚĆ III – UROCZYSTE WRĘCZENIE KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ 

Prowadzenie

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

12.30   Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

            Laudacja

12.50   Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

          Prezentacja Księgi Reddite Ergo Quae Sunt Caesaris Caesari Et Quae Sunt Dei Deo dedykowanej Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej

13.00   Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL           
wręczenie Księgi

            Wystąpienia Gości

13.30   Słowo Jubilata

13.50   Zakończenie

 

14.00   Obiad (Mensa Academica KUL)

 

 

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 stycznia 2015 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (+48) 81 445 37 42(+48) 81 445 37 30.

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW

NA

APLIKACJE PRAWNICZE

w 2015 roku

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału mający zamiar

przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną

i ogólną (pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej).

 

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia

do egzaminu aplikacyjnego.

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci,

radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

 

Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów prawnych określonych

w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), będących podstawą układania pytań na aplikacje

oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.

 

 

Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

 

Koszt: 1200 zł

Terminy:

21-22 II, 7-8 III, 21-22 III, 11-12 IV, 25-26 IV 2015 r.

Wpłaty na konto: PKO BP SA

37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

Liczba godzin: 100 godz.

Termin zgłoszeń: do 31 stycznia 2015 r.

Miejsce:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

SAWP KUL

Collegium Jana Pawła II, C 527 i 742

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tel. + 48 81 445 37 30 (37 42); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szanowny Kolego/Koleżanko

Zapraszamy na uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Kardynałowi Franciscco Coccopalmerio, Przewodniczącemu Papieskiej Rady Tekstów Prawnych w Watykanie.

Jednocześnie informujemy, że uroczystość wręczenia Księgi Dedykowanej Ks. Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji złotego Jubileuszu pracy naukowej odbędzie się w innym terminie.

Czekając na spotkanie łączymy wyrazy należnego szacunku

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Program uroczystości:

Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
godz. 16.00 Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL JEm. Kard. Francesco Coccopalmerio, Przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych
•    Gaude Mater Polonia, Chór KUL
•    Otwarcie uroczystości, JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
•    Odczytanie uchwały Senatu KUL
•    Wygłoszenie laudacji, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
•    Odczytanie i wręczenie dyplomu
•    Vivat, Chór KUL
•    Gratulacje
•    Wystąpienie Doktora Honoris Causa
•    Gaudeamus igitur, Chór KUL
godz. 19.00 Koncert z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką. Nadzwyczajny recital wokalny Olgi Pasiecznik (fortepian - Natalia Pasiecznik)

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ I WALNE ZEBRANIE
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL

13 grudnia 2014 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

Część I – Konferencja naukowa

16.00     Otwarcie – Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

16.30     Wykład nt. Życie i działalność Księdza Profesora Antoniego Kościa, SVDPani dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

17.00     Dyskusja

17.15     Przerwa na kawę

 

 

Część II – Walne Zebranie Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

17.30     Porządek Walnego Zebrania

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
  2. Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2013/2014

-        Sprawozdanie Sekretarza

-        Sprawozdanie Skarbnika

  1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  2. Plan pracy na następny rok
  3. Wolne wnioski
  4. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Część III – Dzielenie się Opłatkiem i spotkanie koleżeńskie przy śpiewie kolęd

 

  1. Odczytanie Ewangelii według św. Łukasza
  2. Życzenia
  3. Wspólne kolędowanie

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Przewodniczący SAWP KUL