Agnieszka Romanko

Dnia 29 czerwca 2011 r. ? po raz drugi w historii Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ? odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom poszczególnych kierunków studiów (prawa, prawa kanonicznego, administracji, europeistyki I stopnia), która została zainicjowana w ubiegłym roku przez przewodniczącego Samorządu Studentów WPPKiA KUL mgra Łukasza Sadowskiego i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Organizatorami tego wydarzenia byli Dziekan WPPKiA ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, SAWP KUL, Samorząd Studentów WPPKiA oraz opiekunowie poszczególnych kierunków.

Mariola Lewicka

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL w ramach działalności statutowej zorganizowało Kurs przygotowawczy do egzaminów na aplikacje prawnicze, którego celem była pomoc absolwentom i studentom Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w przygotowaniu do egzaminów na aplikacje prawnicze. Głównym zadaniem Kursu było powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na poszczególne aplikacje.

Paweł Zając

Dnia 23 marca 2011 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się finał
I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego. Organizatorami Konkursu byli: Koło Naukowe Cywilistów, Koło Naukowe Utriusque Iuris oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Konkurs skierowany został do uczelni, w których prowadzona jest nauka prawa kanonicznego w randze wydziału, katedry bądź instytutu.

Mariola Lewicka

Dnia 8 stycznia 2011 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Konferencja naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący Stowarzyszenia, który zauważył, że spotkanie odbywa się z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Podkreślił, że rok 2010 jest już rokiem minionym i patrzymy teraz w przyszłość, którą przyniesie rok 2011oraz życzył, aby ten Nowy Rok był pomyślny i jeszcze lepszy od poprzedniego.

Józef Krukowski*[1]

Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Korzystając z tej okazji, pragnę Państwa poinformować o istnieniu "Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", jego powstaniu, celach i zamierzeniach na najbliższą przyszłość.