Mariola Lewicka

Lublin, 16 stycznia 2010 roku

Dnia 16 stycznia 2010 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL, który bardzo serdecznie powitał przybyłych członków i przyjaciół Stowarzyszenia i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w sesji naukowej i do wspólnego dzielenia się opłatkiem. Wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się integracji absolwentów i przyjaciół Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Anna Słowikowska

Lublin, 23 czerwca 2010 r.

Dnia 23 czerwca 2010 r., pierwszy raz w historii Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom poszczególnych kierunków studiów (prawo, prawo kanoniczne, administracja), pod nazwą Absolutoria.

PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ ? PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

LUBLIN, 29 września 2007 r.

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego odbytego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 29.09.2007 r.

Absolwentów Wydziału Prawa KUL z działalności w roku 2006/2007 (od 20 maja 2006 r. do 30 sierpnia 2007 r.)