Przemówienie ks. prof. Henryka Misztala
(prodziekan Wydziału w latach 1983-1987, dziekan Wydziału w latach 1987-1989, absolwent naszego Wydziału)

podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa

Ks. dr Mirosław Sitarz

Magnificencjo, Najczcigodniejszy Księże Rektorze
Czcigodni Księża Dziekani
Szanowni i Drodzy Profesorowie
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Absolwenci Wydziału Prawa KUL-u

I. Powstanie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL

Czcigodny Księże Dziekanie,

Szanowni Państwo Profesorowie i Wykładowcy,
Drodzy Absolwenci,

Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na I Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który w tym roku świętuje 88 lat swojej działalności.

Ks. Prof. Antoni Dębiński
Dziekan WPPKiA

Szanowni Państwo, społeczność naszego Wydziału w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia wznowienia studiów prawniczych w Naszym Uniwersytecie.