Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Polski Instytut Katolicki "Sursum Corda" z siedzibą w Gdańsku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich,

która odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2014 r.
Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Program oraz szczegółowe warunki uczestnictwa podane są na stronie internetowej: www.kul.pl/sursum.corda