Ks. Prof. Antoni Dębiński
Dziekan WPPKiA

Szanowni Państwo, społeczność naszego Wydziału w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia wznowienia studiów prawniczych w Naszym Uniwersytecie. Wczoraj w tej auli odbyło się uroczyste posiedzenie rady wydziału, także w tym sensie nadzwyczajne, że w posiedzeniu przewodniczył rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a wśród członków Rady Wydziału pojawili się nasi profesorowie, mistrzowie, niektórzy już emerytowani. Byliśmy wsłuchani w słowa pana prof. Adama Strzembosza i pana prof. Wiesława Chrzanowskiego, a centralnym punktem posiedzenia rady wydziału było wręczenie medalu za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego księdzu prof. Józefowi Krukowskiemu, inicjatorowi skutecznej reaktywacji naszych studiów prawniczych. Dzisiaj obchodząc ten jubileusz czy świętując dni Wydziału, drugiego dnia nie tylko wspomnieniem ale i refleksją wracamy do tamtych historycznych wydarzeń, bo przecież to ważne zdarzenie nie tylko dla Wydziału ale dla całego Uniwersytetu; bo reaktywacja studiów prawniczych przede wszystkim uzupełniła dotkliwą lukę
w strukturze naszego Uniwersytetu. Studia jurydyczne przecież trwały od 1918r., a zahamowane zostały w czasach komunistycznych. Ale reaktywacja studiów prawniczych prócz tego, że tę lukę wypełniła na mapie naszego Uniwersytetu skutkuje m.in. tym, że zmienił się nasz Wydział.

Wczoraj słuchaliśmy statystyk, na Wydziale Prawa Kanonicznego w 80 latach (na początku 80-tych lat) było 30 studentów, dziś jest przeszło 5000. Rozpoczynała grupa kilku profesorów, dzisiaj mamy przeszło 30 profesorów samodzielnych pracowników naukowych. Specyfiką naszego Wydziału jest to, że kształcimy w trzech kierunkach, co podkreśla już nazwa Wydziału w zakresie prawa, prawa kanonicznego i od niedawna, od kilku lat w zakresie administracji. M.in. skutkiem reaktywacji studiów prawniczych jest także i to, że mogliśmy i możemy przyjmować wielu zdolnych, wybitnych kandydatów, a dzisiaj możemy się cieszyć obecnością państwa - absolwentów. I dlatego, że obchodzimy ten jubileusz, to chcemy podkreślać nie tylko, aby oglądać się wstecz, rozpamiętywać historię, chociaż przecież to ważne, ale również po to, aby się wzajemnie wzmacniać w pochodzie, w kroczeniu do przodu. Wczoraj był dzień jubileuszu, dzisiaj dzień studentów i absolwentów, a skoro każdego roku nasz Wydział daje dyplomy wielu absolwentom, powstała idea, aby zwołać zjazd absolwentów. Dzisiaj ten zjazd przeżywamy, uroczyście inaugurujemy. Nim przejdziemy do kolejnych punktów naszego spotkania, proszę pozwolić, że zgodnie z akademickim zwyczajem, i zwyczajem codziennym skieruje słowa powitania do tych wszystkich, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że jest z nami jego magnificencja ksiądz prof. Stanisław Wilk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szanowni państwo tu przy stole prezydialnym siedzą nasi profesorowie, zasłużeni, którzy na trwale bardzo wyraźnie się wpisali w historię naszego Wydziału. Jest z nami ksiądz prof. Józef Krukowski pierwszy dziekan reaktywowanego wydziału, gdzie znalazło swoje miejsce studium prawa. Chronologicznie drugim dziekanem na naszym Wydziale był ksiądz prof.
Henryk Misztal, wcześniej długoletni prodziekan, bardzo serdecznie witamy. Jednym z pierwszych profesorów, który zgłosił się do pracy na naszym Wydziale prócz wspomnianych panów profesorów Chrzanowskiego i Strzembosza, był i jest pan prof. Wojciech Łączkowski, którego bardzo serdecznie witam. Witam obecnego tutaj pana dziekana Dariusz Dudka, siedzących gdzieś w krzesłach prodziekanów: dziekana A. Kościa i dziekana W. Bara. Witam bardzo serdecznie wszystkich pracowników naszego Wydziału, ale przede wszystkim bardzo ciepło i serdecznie chciałbym powitać państwa, absolwentów naszego Wydziału, tych, którzy skończyli prawo, jak mecenas T. Szymański na Wydziale Nauk Prawa i Nauk Społeczno - ekonomicznych i tych, którzy dwa dni temu zrobili magisterium u nas. Bardzo serdecznie państwa witamy. Chciałbym państwu życzyć miłego pobytu w murach naszej uczelni, w strukturach naszego Wydziału. Życzę miłych spotkań, dobrych wspomnień, dobrych rozmów. Chciałbym, aby to nasze pierwsze spotkanie upłynęło w dobrej, milej, sympatycznej atmosferze.