Czcigodny Księże Dziekanie,

Szanowni Państwo Profesorowie i Wykładowcy,
Drodzy Absolwenci,

Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na I Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który w tym roku świętuje 88 lat swojej działalności. Wsłuchując się w treść hymnu Gaude Mater Polonia i ja z nutą wzruszenia pragnę wołać ?Gaude Alma Mater?! Ciesz się Uniwersytecie - Matko nasza, że dzisiaj w swych murach możesz przyjąć i gościć swoje dzieci.

Absolwenci, którzy na przestrzeni minionych lat kończyli prawo, przybywają na Uniwersytet jak do swojej matki, do której zawsze wraca się z radością. Tworząc uniwersytecką rodzinę uczymy się miłości, budujemy wspólnotę, a także dorastamy do odpowiedzialności. Wracając myślą do czasów, w których Państwo studiowali nie można pominąć trudnych warunków lokalowych Uniwersytetu, które zwykle wymagają od studentów cierpliwości, zrozumienia i hartu woli. Często stają się szansą do pogłębionej motywacji wyboru Uczelni i samego kierunku studiów. Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dysponuje już odpowiednią bazą materialną. W przyszłym roku akademickim chcemy oddać na potrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji dawny budynek Collegium Anatomicum przy ul. Spokojnej - dziś noszący nazwę Collegium Iuridicum.

Ksiądz profesor Stanisław Wielgus będąc rektorem KUL zapewniał, że budowany jest nowy, dziesięciopiętrowy gmach, gdyż w przyszłości w naszym Uniwersytecie będzie studiowało ponad dziesięć tysięcy studentów. Dziś na samym tylko Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji studiuje ponad 5 tysięcy młodych ludzi, zaś cały Uniwersytet kształci ich około dwudziestu dwóch tysięcy. Wszystkim studentom oraz wykładowcom naszego Uniwersytetu pragniemy zapewnić odpowiednie warunki rozwoju intelektualnego, zawodowego oraz duchowego. Jako uczelnia chcemy kształcić ludzi mających poczucie pełnienia misji, wykazujących się inicjatywą i kompetencją, którzy podejmą pracę dla dobra Ojczyzny i dla dobra Kościoła, w myśl dewizy naszego Uniwersytetu Deo et Patriae.

W czerwcu w 1987 roku, podczas spotkania ze społecznością akademicką KUL, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Uniwersytecie ? służ prawdzie; Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, służysz życiu. Treść tych słów jest wciąż aktualna, bowiem w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba ludzi prawego sumienia - bo ideą Uniwersytetu jest kształcić całego człowieka: intelekt - serce -  sumienie. Powyższy styl kształcenia sprawiał, że w czasach minionych Absolwenci KUL napotykali trudności w zdobywaniu pracy i byli narażeni na swoistą izolację społeczną. Obecnie wielu naszych Absolwentów ? także zgromadzonych na tej sali - zajmuje wysokie stanowiska we władzach państwowych i samorządowych. Bowiem tylko ludzie dobrze ukształtowani, z głęboko zakorzenionymi normami i wartościami, mogą odpowiedzialnie pełnić powierzone im funkcje i właściwie kierować losami Ojczyzny. W 2005 roku w październiku nasz Uniwersytet przyjął zaszczytną, ale także zobowiązującą nazwę - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Mam nadzieję, że jako społeczność KUL dołożymy wszelkich starań, by sprostać pięknemu i wymagającemu zadaniu, które w swoim nauczaniu, jako spuściznę zostawił nam Jan Paweł II.

Mając udział w radości tego spotkania wyrażam nadzieję, że nasz Uniwersytet nadal będzie miał wielu odpowiedzialnych studentów, z dumą noszących zaszczytny tytuł Absolwenta Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W ich gronie znajdują się zarówno ci, którzy podobnie jak Pan mecenas Tadeusz Szymański, ukończyli prawo na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w 1950 r., a  także ci, którzy egzamin magisterski złożyli dwa dni temu.

Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa witam w murach naszej Uczelni i życzę miłego pobytu, ciepłych spotkań, dobrych wspomnień, interesujących rozmów.