PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ ? PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

LUBLIN, 29 września 2007 r.

Mirosław Sitarz

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL realizując działalność statutową, przed Walnym Zebraniem dnia 9 września 2007r., zorganizował konferencję naukową zatytułowaną: Przyszłość Unii Europejskiej ? Przyszłość Europy. Konferencja odbyła się w Lublinie w sali C-603 Collegium Jana Pawła II KUL. Przewodniczący SAWP KUL Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski otwierając konferencję powitał zebranych i ukonstytuował prezydium. Na przewodniczącego powołał Dra Krzysztofa Orzeszynę.

W konferencji uczestniczyło około 40 osób.

Podczas konferencji wygłoszono trzy referaty. Pierwszy referat: Reforma Unii Europejskiej ? aspekty instytucjonalne wygłosił Dr Tomasz Sieniow. Drugi referat przedstawił prof. J. Krukowski na temat: Problematyka relacji instytucjonalnych między Unią Europejską a kościołami w traktatach europejskich. Trzeci referat: Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej a pozycja Polski na arenie międzynarodowej przedstawił dr hab. Artur Kuś.

Po wystąpieniach referentów odbyła się dyskusja. W wieloaspektowej i bardzo interesującej dyskusji udział wzięli miedzy innymi: O. Prof. Dr hab. Wiesław Bar, Prof. J. Krukowski, O. Dr Ambroży Skorupa, Ks. Dr Mirosław Sitarz, mecenas Tadeusz Flis, Dr Andrzej Herbet. Przewodniczący kończąc dyskusję przypomniał o Walnym Zebraniu i w imieniu Zarządu SAWP KUL zaprosił wszystkich uczestników na obiad do stołówki akademickiej.