Anna Słowikowska

Lublin, 23 czerwca 2010 r.

Dnia 23 czerwca 2010 r., pierwszy raz w historii Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom poszczególnych kierunków studiów (prawo, prawo kanoniczne, administracja), pod nazwą Absolutoria. Organizatorami tego wydarzenia byli: Dziekan WPPKiA ? ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Samorząd Studentów WPPKiA na czele z Przewodniczącym ? Łukaszem Sadowskim oraz Opiekunowie poszczególnych kierunków: dr Joanna Dzierżanowska, dr Katarzyna Maćkowska oraz ks. dr hab. Mirosław Sitarz.

Uroczystość składała się z dwóch części: Mszy św. i wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

Mszy św. koncelebrowanej w Kościele Akademickim KUL przez kapłanów wykładowców i studentów Wydziału przewodniczył ks. Dziekan A. Dębiński. Homilię wygłosił Prodziekan ? o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL. Oprawę liturgiczną przygotowali Studenci ? Absolwenci Wydziału.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w Auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziekan A. Dębiński powitał pracowników WPPKiA, Absolwentów i ich Rodziców oraz licznie przybyłych gości. Następnie działalność naukową i dydaktyczną Wydziału przedstawił Prodziekan ? ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Przed ceremonią rozdania dyplomów odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych i nagród, które otrzymali najwybitniejsi Absolwenci wyróżniający się średnią ocen, działalnością naukową i organizacyjną.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL ? ks. prof. dr hab. Józef Krukowski ? przewodniczący SAWP oraz mgr Zbigniew Wojciechowski ? członek Zarządu SAWP, zaprezentowali funkcjonowanie i cele Stowarzyszenia, zachęcając Absolwentów do wstąpienia w poczet jego członków. Słowo od opiekunów Studentów wygłosiła dr K. Maćkowska. W imieniu Absolwentów głos zabrała mgr Izabela Precz.

Absolutoria uświetnił śpiew Chóru KUL. Moderatorem uroczystości był ks. M. Sitarz.

Po odśpiewaniu Gaudeamus wszyscy zgromadzili się na dziedzińcu KUL oraz przed Gmachem Głównym, w celu upamiętnienia na fotografii tak ważnego wydarzenia w historii Wydziału i życiu każdego Absolwenta. Na zakończenie Absolutoriów w Stołówce Akademickiej zorganizowany został bankiet.