Józef Krukowski*[1]

Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Korzystając z tej okazji, pragnę Państwa poinformować o istnieniu "Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", jego powstaniu, celach i zamierzeniach na najbliższą przyszłość.

Jakkolwiek Wydział nasz istnieje - z różnymi perturbacjami - od 1918 r., to stowarzyszenie nasze jest o wiele młodsze, powstało bowiem w 2006 r., w którym obchodziliśmy jubileusz 25-lecia wznowienia studiów prawniczych "w pełnym wymiarze" na naszym Wydziale; ściślej mówiąc jubileuszu reaktywowania sekcji prawa po 33-letniej przerwie - spowodowanej likwidacją jej przez władze stalinowskie. Jako dziekan ówczesnego Wydziału Prawa Kanonicznego, który przetrwał - mimo różnych przykrych doświadczeń ze strony władzy komunistycznej - bez przerwy, w 1981 r. - na fali masowych protestów "Solidarności" przeciwko nadużyciom władzy komunistycznej - podjąłem starania w sprawie uzyskania zgody na reaktywowanie tej sekcji prawa przy Wydziale Prawa Kanonicznego. Dzięki poparciu Prymasa Polski
i pomocy ze strony Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski zgodę taką uzyskałem dopiero w czasie stanu wojennego w 1983 r. Stało się to początkiem dynamicznego rozwoju naszego Wydziału. Rozwój ten dokonuje się "przez pączkowanie" nowych sekcji, obecnie zwanych instytutami: prawa, prawa kanonicznego, administracji i europeistyki. Instytutom tym życzę dalszego wspaniałego rozwoju.

Zainteresowanych informacjami na temat naszego stowarzyszenia odsyłam do "Biuletynu", wydawanego przez zespół pod przewodnictwem ks. prof. Mirosława Sitarza. Nie będę ukrywał faktu, że z projektem założenia takiego stowarzyszenia wystąpiłem na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku - po powrocie z wizyty na pięciu wydziałach prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. Przy każdym wydziale prawa istnieje tam stowarzyszenie alumnów - consociatio alumnorum, do którego należą tysiące członków. Są to prawnicy pracujący w różnych zawodach - zwłaszcza w firmach prawniczych, którzy utrzymują więź ze swoją macierzystą uczelnią, wspomagają się wzajemnie
i swój macierzysty wydział. W szczególności dawni absolwenci danego wydziału stanowią lobbing dla nowych absolwentów swego wydziału na rynku pracy. Amerykanie zachęcili mnie do zakładania takich stowarzyszeń w Polsce. Jakkolwiek znalazłem zwolenników tej idei, to realizacja jej napotkała na trudności ze strony ówczesnych władz naszej uczelni. Stowarzyszenie to powstało dopiero wtedy, gdy poparcie dla realizacji tego pomysłu wyraził nasz obecny Dziekan - ks. prof. Antoni Dębiński. Wspólnie przekonaliśmy księdza Rektora KUL do tego, aby Stowarzyszenie to miało swoją siedzibę w Kolegium Jana Pawła II; zebraliśmy członków założycieli; ułożyliśmy statut; wybraliśmy zarząd
i rozpoczęliśmy działalność. Cele naszego Stowarzyszenia i warunki wstąpienia do niego określone zostały w statucie, uchwalonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uzyskaliśmy rejestrację stowarzyszenia w Sądzie Cywilnym w Lublinie. Na Walnym Zebraniu w 2009 r. powstała propozycja, aby dokonać zmian w statucie, a mianowicie, aby poszerzyć członkostwo naszego Stowarzyszenia o przyjaciół naszego Wydziału. Niektórzy bowiem prawnicy, a także profesorowie naszego Wydziału, którzy ukończyli studia na innych wydziałach prawa, wyrażali ubolewanie, że chcą być członkami naszego Stowarzyszenia, ale z przyczyn formalnych nie mogą. Teraz już nie ma takich przeszkód. Celem naszego Stowarzyszenia jest tworzenie szerokiej wspólnoty obejmującej absolwentów, profesorów i przyjaciół naszego Wydziału, który realizujemy w miarę możliwości we współpracy z Dziekanem naszego Wydziału.

W najbliższej przyszłości zamierzamy zorganizować serię konferencji dla absolwentów i studentów na temat "współczesnego modelu kształcenia prawników i zawodów prawniczych". Pierwsza konferencja z tego cyklu odbędzie się 23 października br. w gmachu naszej uczelni. Prelegentami będą prawnicy - nie tylko absolwenci naszego Wydziału ale także innych wydziałów prawa, którzy są naszymi przyjaciółmi -
w szczególności będą to organizatorzy nowej Szkoły Prawniczej dla Prokuratorów i Sędziów z siedzibą w Krakowie i w Lublinie.

Kończąc swoje wystąpienie gorąco zachęcam każdą i każdego spośród Was - naszych beniaminków, abyście po otrzymaniu dyplomu nie tracili kontaktu ze swym macierzystym Wydziałem. W szczególności serdecznie zachęcam do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia przez złożenie w tej sprawie deklaracji, a tym samym - do współtworzenia szerokiej wspólnoty absolwentów i przyjaciół naszego Wydziału; oraz gorąco zapraszam Was na najbliższe Walne Zebranie i na konferencję.

Na nową drogę życia składam Wam - nowym magistrom nauk prawnych - naszego Wydziału najlepsze gratulacje i życzenia: Szczęść Wam Boże!* Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski ? Przewodniczący SAWP KUL.