Paweł Zając

Dnia 23 marca 2011 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się finał
I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego. Organizatorami Konkursu byli: Koło Naukowe Cywilistów, Koło Naukowe Utriusque Iuris oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Konkurs skierowany został do uczelni, w których prowadzona jest nauka prawa kanonicznego w randze wydziału, katedry bądź instytutu. Każdy ośrodek naukowy mógł być reprezentowany przez trzech uczestników, wyłonionych wcześniej w eliminacjach uczelnianych, oraz opiekuna grupy. Do finału zakwalifikowały się drużyny: UKSW, w składzie: M. Brzeziński, A. Tarnacka, R. Zawadzki (ks. prof. J. Wroceński ? opiekun); Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w składzie: I. Kasińska, O. Szczypiński, W. Wiśniewska (dr J. Krzywkowska ? opiekun); Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
w składzie M. Lenart, S. Tyl, P. Zając (mgr lic. A. Słowikowska ? opiekun). Reprezentacja KUL merytorycznie przygotowała się do udziału w Konkursie pod opieką ks. prof. M. Sitarza.

Komisję Konkursu stanowili: ks. J. Wroceński ? Dziekan WPK UKSW, ks. prof. Leszek Adamowicz ? Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL oraz dr J. Krzykowska ? adiunkt
w Katedrze Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego UWM.

Uczestnicy Konkursu startowali w dwóch kategoriach: drużynowej i indywidualnej. Najlepszą reprezentacją okazała się drużyna Instytutu Prawa Kanonicznego KUL, zdobywając 143 pkt. Na miejscu drugim uplasowała się reprezentacja UKSW, zdobywając 118 pkt, a na trzecim studenci z UWM z wynikiem 89 pkt.

Klasyfikację indywidualną wygrała Sylwia Tyl, studentka KUL zdobywając 51 pkt, drugie miejsce zajęła Magdalena Lenart, również reprezentantka KUL, z wynikiem 47 pkt, trzecie ? z dorobkiem 45 pkt. ? Maciej Brzeziński z UKSW.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie pucharu oraz pamiątkowych dyplomów, a także nagród rzeczowych dla zwycięzców. Sponsorami nagród byli: Rektor UKSW, Dziekan WPK UKSW i Wydawnictwo Księży Marianów Pro MIC.

Celem zainicjowanego przez studentów Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego było: pogłębienie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu prawa kanonicznego, szerzenie świadomości prawnej oraz integracja środowisk akademickich.