Agnieszka Romanko

Dnia 29 czerwca 2011 r. ? po raz drugi w historii Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ? odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom poszczególnych kierunków studiów (prawa, prawa kanonicznego, administracji, europeistyki I stopnia), która została zainicjowana w ubiegłym roku przez przewodniczącego Samorządu Studentów WPPKiA KUL mgra Łukasza Sadowskiego i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Organizatorami tego wydarzenia byli Dziekan WPPKiA ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, SAWP KUL, Samorząd Studentów WPPKiA oraz opiekunowie poszczególnych kierunków.

Uroczystość składała się z trzech części: Mszy świętej, wręczenia dyplomów oraz wspólnej fotografii i bankietu. Mszy św.
w Kościele Akademickim przewodniczył ks. A. Dębiński. Homilię wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Oprawą Mszy św. zajęli się Absolwenci prawa kanonicznego.

Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczął utwór Gaude Mater Polonia. Następnie Dziekan A. Dębiński powitał pracowników WPPKiA, Absolwentów i ich Rodziców oraz licznie przybyłych gości. Zwracając się do Absolwentów życzył, aby wszystko, co zdobyli, wykorzystywali dla dobra swojego oraz tych, dla których będą pracować. Zakończył słowami św. Pawła ?w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem?.

W dalszej części uroczystości sprawozdanie z działalności dydaktycznej Wydziału w roku akademickim 2010/2011 przedstawił ks. Stanisz, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych. Przypomniał, iż na naszym Wydziale, na wszystkich 4 kierunkach studia odbywały się zarówno w systemie stacjonarnym, jak
i niestacjonarnym. Ponadto studenci mieli możliwość skorzystania ze specjalizacji z Prawa Ukraińskiego oraz z Centrum Prawa Amerykańskiego. Wyraził nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim uruchomione zostaną studia II stopnia na kierunku europeistyka, a także prowadzone w języku angielskim studia
I i II stopnia z zakresu European Studies.

Przed ceremonią rozdania dyplomów odbyło się wręczenie nagród 31 osobom wyróżnionym ze względu na średnią ocen oraz działalność naukową i organizacyjną. Nagrody książkowe ufundowało Wydawnictwo C.H. Beck. Następnie odbyło się wręczenie dyplomów. Kolejno podchodzili Absolwenci prawa, prawa kanonicznego, administracji oraz europeistyki.

Po zakończeniu tej części uroczystości, w imieniu SAWP KUL z upoważnienia Przewodniczącego ? ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, głos zabrał Członek Zarządu dr Tomasz Sieniow. Zachęcał nowych absolwentów do wstąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół naszego Wydziału.

Słowo od opiekunów studentów wygłosił dr Andrzej Rąpała. W imieniu Absolwentów głos zabrała mgr Agnieszka Romanko, która podziękowała władzom Wydziału, pracownikom, opiekunom poszczególnych roczników, kolegom i koleżankom,
a w sposób szczególny ? Rodzicom za ich trud włożony w proces wychowania oraz wspieranie swoich dzieci. Przedstawicielka absolwentów zwróciła uwagę na szczególną atmosferę jaka udzielała się każdemu w ciągu tych wspólnie spędzonych 5 lat na WPPKiA. Zapewniła, iż każdy z sentymentem będzie wracał do swojej Alma Mater.

Zamknięcia uroczystości dokonał prof. A. Dębiński, po czym wszyscy uczestnicy Absolutorium udali się przed Gmach Główny KUL w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Ten szczególny dzień zakończył się bankietem, w którym udział wzięli Absolwenci i zaproszeni goście.