Do Zarządu Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

 

Deklaracja w sprawie przyjęcia do SAWP KUL

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis).

.

 

Imię i nazwisko ...................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................

Zam....................................................................................................................................................

Diecezja (zakon, prowincja) ................................................................................................................

Obywatelstwo ....................................................................................................................................

Studia (uczelnia, wydział, kierunek) .....................................................................................................

Tytuł, stopień naukowy .......................................................................................................................

Miejsce pracy, stanowisko ..................................................................................................................

Adres do korespondencji.....................................................................................................................

............................................................................... Tel. ....................................................................

E-mail:.................................................................................................................................................

 

 

Miejscowość, data                                                                             podpis

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

.............................................................

podpis

______________________________________________________________________________

 

Został/a przyjęty/a uchwałą Zarządu SAWP KUL z dnia ???????????????????????????????????

pobierz plik do wydruku