Józef Krukowski (PAN, Polska, przewodniczący)
Wiesław Bar (KUL, Polska)
Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)
Marzena Dyjakowska (KUL, Polska)
Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana, Włochy)
Józef Krzywda (UPJPII, Polska)
Stanisław Stadniczeńko (UO, Polska)
Alfons Motuzas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, Litwa)
Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)
Bernard Rüthers (Universität Konstanz, Niemcy)

Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)
Paweł Smoleń (KUL, Polska)
Jiŕí Rajmund Tretera (Univerzity Karlovy, Czechy)
Władysław Witczak (WSEI, Polska)
Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Litwa)