• Dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW
 • Dr hab. Piotr Zakrzewski (KUL)
 • Dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
 • Dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. UMCS
 • Prof. Dr hab. Tomasz Rozkrut (UP JPII)
 • Dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL
 • Dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
 • Prof. Dr hab. Grzegorz Leszczyński (UKSW)
 • Dr hab. Zbigniew Suchecki (PFT San Bonaventura, Rzym)
 • Prof. Dr hab. Wiesław Wenz (PAT)
 • Dr hab. Andrzej Pastwa (UŚ)
 • Dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW
 • Dr hab. Záboj Horák (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • Prof. Dr hab. Vytautas Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)

 

Lista Recenzentów w 2016 r.:

Oleh Batiuh (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina)

Waldemar Bednaruk (KUL, Polska)

Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina)

Beata Kucia-Guściora (KUL, Polska)

Józef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja)

Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

Marzena Toumi (ASW, Polska)