....................................................

                                                                                                                               miejscowość, data

...................................................................................

imiona i nazwiska Autorów, stopień naukowy

 

...................................................................................

afiliacja

 

 

Redakcja

„Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

Al. Racławickie 14, c-742

20-950 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

My niżej podpisani oświadczamy, że przysługuje nam wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do artykułu pt.: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1. Oświadczamy, że artykuł został napisany przez nas osobiście.

2. Oświadczamy, że artykuł nie jest obciążony roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3. Oświadczamy, że artykuł nie był dotychczas w części lub w całości publikowany.

4. Oświadczamy, że artykuł nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

5. Oświadczamy, że wkład poszczególnych Autorów wynosi (proszę wskazać procentowy wkład każdego Autora) .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Oświadczamy, że artykuł finansowały/nie finansowały (niepotrzebne skreślić) instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty (jeśli tak, proszę wskazać, jakie)

 

 

 

  

 

                     ...................................................................

                     ...................................................................

                     ...................................................................

 

 

 

podpisy Autorów

   ....................................................

                                                                                                                               miejscowość, data

...................................................................................

imię i nazwisko Autora, stopień naukowy

 

...................................................................................

afiliacja

 

 

Redakcja

„Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

Al. Racławickie 14, c-742

20-950 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do artykułu pt.: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1. Oświadczam, że artykuł został napisany przeze mnie osobiście.

2. Oświadczam, że artykuł nie jest obciążony roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3. Oświadczam, że artykuł nie był dotychczas w części lub w całości publikowany.

4. Oświadczam, że artykuł nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

5. Oświadczam, że artykuł finansowały/nie finansowały (niepotrzebne skreślić) instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty (jeśli tak, proszę wskazać, jakie)

 

 

 

 

  

 

 

                     ...................................................................

podpis Autora

 

 

 

Józef Krukowski (PAN, Polska, przewodniczący)
Wiesław Bar (KUL, Polska)
Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)
Marzena Dyjakowska (KUL, Polska)
Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana, Włochy)
Józef Krzywda (UPJPII, Polska)
Stanisław Stadniczeńko (UO, Polska)
Alfons Motuzas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, Litwa)
Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)
Bernard Rüthers (Universität Konstanz, Niemcy)

Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)
Paweł Smoleń (KUL, Polska)
Jiŕí Rajmund Tretera (Univerzity Karlovy, Czechy)
Władysław Witczak (WSEI, Polska)
Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Litwa)

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – redaktor naczelny

Dr Urszula Wasilewicz – sekretarz

Mgr Jadwiga Lis

Dr Małgorzata Makarska

Dr Agnieszka Romanko

Mgr lic. Maria van Scott

Dr Anna Słowikowska

Mgr Monika Wysmulska

Dr Paweł Zając

 

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel./fax 81 445 37 42

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapora ghostwriting

Redakcja czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, dbając o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma, realizuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed „ghostwriting” i „guest authorship”.