VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

„KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW”

 

Lublin, 3 czerwca 2017 r.
Centrum Transferu Wiedzy KUL, Al. Racławickie 14

 

Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego; Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych TN KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

8.45 Otwarcie Konferencji (CTW-304)

§  Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Przewodniczący SAWP KUL

§  JE Bp dr hab. Artur G. Miziński – Sekretarz Generalny KEP

§  Prof. dr hab. Jan Gliński – Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie

§  Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – Prezes SKP

§  Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – Prezes TN KUL

§  Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Dziekan WPPKiA KUL

 

Sesja I (CTW-304)

Prowadzenie: JE Bp dr hab. Artur G. Miziński (KEP)

9.15 Ks. Štefan Brinda, Posłuszeństwo ordynariuszowi według kan. 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

9.35 Igor Kilanowski, Małżeństwo katolika z anglikaninem (UKSW)

9.55 Dyskusja

10.10 Kawa

 

Sesja II A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

10.20 Jitka Jonová, Forms of Punishment of Clerics. Episcopal Prison for Priest on the Example of Olomouc Archdiocese in the 19th Century (Univerzita Palackého v Olomouci)

10.40 Agnieszka Romanko, Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego (KUL)

11.00 Daniel Przygoda, Status prawny uchodźcy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz instrukcji „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych” (UKSW)

11.20 Joanna Przybysławska, Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja II B (CTW-202)

Prowadzenie: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

10.20 Ks. Paweł Kaleta, Wymogi prawne celebrowania intencji zbiorowych (KUL)

10.40 Ks. Paweł Lewandowski, Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

11.00 Piotr Śliwiński, Konsekwencje alienacji wadliwej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz prawa świeckiego Polski i Niemiec (UKSW)

11.20 Grzegorz Ćwikliński, Zarząd majątkiem kościelnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 1281 § 2) i Statutów Synodalnych Archidiecezji Warmińskiej (UWM)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja II C (CTW-302)

Prowadzenie: o. dr hab. Damián Němec

10.20 Ingrid Kovářová Kochová, The Role of the Defender of the Bond within the Process for Declaration the Nullity of Marriage (Univerzita Palackého v Olomouci)

10.40 Anna Słowikowska, Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego (KUL)

11.00 Monika Menke, Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Univerzita Palackého v Olomouci)

11.20 Ks. Adam Fabiańczyk, Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego (KUL)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja III A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

12.10 Ks. Piotr Szczygielski, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według polskiego prawa partykularnego (UPJPII)

12.30 Anna Sobierajska, Chrzestny a świadek chrztu w prawie kanonicznym (UKSW)

12.50 Radosław Gosiewski, Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112) (UKSW)

13.10 Kamil Niedziałkowski, Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego – aspekty cywilno-kanoniczne (KUL)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja III B (CTW-202)

Prowadzenie: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

12.10 Sylwia Pszczółkowska-Łebkowska, Wykluczenie jedności według kanonicznego prawa małżeńskiego (UKSW)

12.30 Joanna Wołczyńska, Wykluczenie potomstwa w kanonicznym prawie małżeńskim (UKSW)

12.50 Maciej Andrzejewski, Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym i prawie polskim – zarys problematyki (KUL)

13.10 Aleksandra Rybaczek, Proces skrócony o nieważność małżeństwa przed biskupem (KUL)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja III C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW

12.10 Wojciech Potocki, Podmioty zobowiązane do troski o powołania kapłańskie w przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

12.30 Ks. Dominik Dryja, Kompetencje władcze biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej (KUL)

12.50 Ks. Radosław Wnuk, Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym (KUL)

13.10 Dawid Lipiński, Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja IV A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

15.00 Ks. Bartłomiej Pieron, Dostęp stron do akt sądowych w kanonicznym procesie małżeńskim na tle polskiej procedury cywilnej. Analiza prawno-porównawcza (UPJPII)

15.20 Urszula Wasilewicz, Niedopełnienie małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Sąd Metropolitalny Lubelski)

15.40 Agnieszka Leśniak, Wpływ zaburzeń depresyjnych na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (UKSW)

16.00  Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja IV B (CTW-202)

Prowadzenie: o. prof. dr hab. Wiesław Bar

15.00 Ks. Krzysztof Rogala, Posługa biskupa diecezjalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

15.20 Patrycja Kukulska, Zasada kolegialności w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

15.40 Ks. Wojciech Solik, Prawo do ochrony dobrego imienia w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

16.00 Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja IV C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

15.00 Natalia Grochowska, Okoliczności wpływające na złagodzenie wymiaru kary w prawie polskim i kanonicznym (UKSW)

15.20 Ks. Tomasz Poterała, Ordynariat Polowy w Republice Słowackiej (UKSW)

15.40 Ryszard Pankiewicz, Status prawny kapelana szpitalnego. Zarys problematyki (WSZiA w Zamościu)

16.00 Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja V A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

16.30 Ks. Andre Awoa, L’audientia episcopalis come forma di esercizio del governo – potere nella Chiesa antica in Africa (PUG)

16.50 Marta Olkowicz, Zasada reprezentatywności w radzie kapłańskiej (UKSW)

17.10  Ks. Krzysztof Białowąs, Kompetencje postulatora w procesie kanonizacyjnym w Rzymie (PUG)

17.30 Paweł Zając, Wybór ordynariusza ordynariatu personalnego dla anglikanów na urząd (L&B Institute)

17.50 Dyskusja

 

Sesja V B (CTW-202)

Prowadzenie: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

16.30 Zuzanna Maj, Przeszkody małżeńskie w systemie prawa kanonicznego oraz polskiego (UKSW)

16.50 Ks. Paweł Zawada, Obowiązek moralny wychowania potomstwa w wyroku orzekającym nieważność małżeństwa (KUL)

17.10 Natalia Bohacz, Konflikt praw i obowiązków stron w małżeństwie mieszanym (UKSW)

17.30 O. Stanisław Kawa, Ewangelia podstawą prawa kanonicznego (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie)

17.50 Dyskusja

 

Sesja V C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

16.30 Wioleta Wasil, Zasady nabywania przynależności do Kościoła katolickiego (UKSW)

16.50 Ks. Mariusz Marszałek, Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu charyzmatu nowego instytutu życia zakonnego (UKSW)

17.10 Andrzej Kukulski, Zadania legatów Biskupa Rzymu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

17.30 Dyskusja

 

18.00 Zamknięcie Konferencji

(CTW-304)

§  Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

§  Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL