Rada Naukowa

Wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

dba o poziom merytoryczny monografii publikowanych w Wydawnictwie. 

 

Członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN, Polska, przewodniczący)

prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL, Polska)

dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. Artur Katolo (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Włochy)

prof. Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana, Włochy)

prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII, Polska)

dr hab. Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

prof. Alfons Motuzas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, Litwa)

prof. Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)

prof. Bernard Rüthers (Universität Konstanz, Niemcy)

dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. dr hab. Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko (UO, Polska)

Jiŕí Rajmund Tretera (Univerzity Karlovy, Czechy)

prof. dr hab. Władysław Witczak (WSEI, Polska)

prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Litwa

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XIII, 15 (2) 2018

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XIII, 15 (1) 2018

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XII, 14 (2) 2017

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XII, 14 (1) 2017

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XI, 13 (2) 2016

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XI, 13 (1) 2016

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. X, 12 (2) 2015

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. X, 12 (1) 2015

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. IX, 11 (2) 2014

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. IX, 11 (1) 2014

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VIII, 10 (2) 2013

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VIII (2013), nr 10

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VII (2012), nr 9

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VII (2012), nr 8

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. VI (2011), nr 7

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. V (2010), nr 6

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. V (2010), nr 5

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. IV (2009), nr 4

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. III (2008), nr 3

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. II (2007), nr 2

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. I (2006), nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografie wydane w Wydawnictwie 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Kasperski Wojciech, System ubezpieczeń gospodarczych w międzywojennej PolsceStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-5-6

 

 

Z dziejów polskiej bankowości, red. Waldemar Bednaruk, Judyta Dworas-Kulik, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss.  183, ISBN 978-83-948764-4-9 (monografia on-line).

Spis treści

 

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2.

Spis treści

  

Wasilewicz Urszula, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawneStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 264, ISBN 978-83-948764-1-8.

Spis treści

 

Zając Paweł, Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickimStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 276, ISBN 978-83-948764-0-1 (monografia dostępna także on-line).

Spis treści

 

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Agnieszka Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5.

 Spis treści