Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w imieniu Organizatorów zaprasza na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”

9 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE

 na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pod patronatem

Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Libery
Biskupa Płockiego

 

„Konkordaty Polskie – historia i teraźniejszość”

 

Płock, 17 maja 2018 roku

ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock

 

Organizatorzy:

 

·         Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

·         Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

·         Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

PROGRAM KONFERENCJI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POD PATRONATEM JEGO EKSCELENCJI BISKUPA ARTURA MIZIŃSKIEGO

SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

– NAUCZYCIEL PRAW BOŻYCH

Lublin, 13 stycznia 2018 roku (sobota)

 

KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Lublin, Al. Racławickie 14

 

fotorelacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz Walnego Zebrania dostępna pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/DCETib5S94onrVT42

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ORGANIZUJĄ

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA

APLIKACJE PRAWNICZE W 2018 ROKU

ZAPROSZENIE

NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

POD PATRONATEM

JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO

W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Termin: 3-5 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu,

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań