14 grudnia 2013 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

Część I – Konferencja naukowa

14.30 Otwarcie - Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

14.40  Wykład nt. 1700-lecie Edyktu MediolańskiegoKs. kmdr dr Zbigniew Jaworski

15.00  Dyskusja

15.15 Przerwa na kawę

 

 

Część II – Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

15.30 Porządek Walnego Zebrania

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 2. Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2012/2013
 • Sprawozdanie Sekretarza
 • Sprawozdanie Skarbnika
 1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 2. Plan pracy na następny rok
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Część III – Dzielenie się Opłatkiem i spotkanie koleżeńskie przy śpiewie kolęd

 

 1. Odczytanie Ewangelii według św. Łukasza
 2. Życzenia
 3. Wspólne kolędowanie

 

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Przewodniczący SAWP KUL

 

 

Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL
ma zaszczyt zaprosić na Uroczystość wręczenia
Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego
za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego

Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu

 

Program uroczystości:

Zagajenie Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna

Laudacja ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego

Wręczenie Nagrody

Wykład Laureata Umiłowanie Boga - najwyższą mądrością

Słowo Wielkiego Kanclerza KUL Abp. dr hab. Stanisława Budzika

Słowo Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego

 

Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, KUL, Lublin, Al. Racławickie 14

27 maja 2013 r., godz. 9.00