Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ORGANIZUJĄ

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA

APLIKACJE PRAWNICZE W 2018 ROKU

ZAPROSZENIE

NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

POD PATRONATEM

JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO

W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Termin: 3-5 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu,

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań 

 

Stowarzyszenie Absolwentówi Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

ORGANIZUJĄ

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA

APLIKACJE PRAWNICZE

W 2017 ROKU

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału mający zamiar

przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną

i ogólną (pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej).

 

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia

do egzaminu aplikacyjnego.

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci,

radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

 

Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów prawnych określonych

w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), będących podstawą układania pytań na aplikacje

oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.

 

Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Koszt: 1200 zł

Wpłaty na konto: PKO BP SA 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

Terminy zajęć:

4 III, 5 III, 11 III, 12 III, 18 III, 19 III, 25 III, 26 III, 1 IV, 2 IV

Liczba godzin: 100 godz.

Termin zgłoszeń: do 31 stycznia 2017 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Spokojna 1, sala CI-304

Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)

                                  

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

SAWP KUL

Collegium Jana Pawła II, C-742

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Tel. + 48 781 967 304, +48 81 445 37 42; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PT. „STEFAN WYSZYŃSKI PRYMAS TYSIĄCLECIA – ABSOLWENT KUL … KANDYDAT NA OŁTARZE”
ORAZ
JUBILEUSZOWE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL


10 grudnia 2016 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, c-1031
Lublin, Al. Racławickie 14
8.00 Msza Święta (Kościół Akademicki KUL)
9.15 Otwarcie – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Przewodniczą-cy SAWP KUL

CZĘŚĆ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Sesja I
Przewodniczący – dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL,
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
9.25 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do Absolwenta KUL
9.45 Mgr Piotr Krzysztof Kuty (Prezes Fundacji „Nasza Tradycja”), Stefan Wyszyński – Biskup Lubelski
10.05 Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (KUL), Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec Soboru Watykańskiego II
10.25 Prezentacja książki pt. Więzy jedności Jana XXIII i kard. Stefana Wy-szyńskiego. Wybór dokumentów, red. S. Wilk, A.D. Wójcik, Lublin 2016
10.30 Dyskusja
10.45 Przerwa kawowa
Sesja II
Przewodniczący – dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL,
Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
11.00 Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN), Stefan Wyszyński – uprawnienia nadzwyczajne wobec reżimu komunistycznego
11.20 O. dr Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bil-czewskiego, Lwów), Stefan Wyszyński – kompetencje dotyczące wiernych obrządku greckokatolickiego w Polsce
11.40 Ks. dr Krzysztof Nykiel (Uniwersytet Gregoriański, Rzym), Stefan Wyszyński – troska o życie sakramentalne Narodu
12.10 O. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Anto-nianum, Rzym), Prymas Wyszyński – kandydat na ołtarze
12.40 Dyskusja
13.00 Zakończenie – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
13.05 Obiad (Mensa Academica KUL)

CZĘŚĆ II JUBILEUSZOWE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL


15.00 Otwarcie Walnego Zebrania – Przewodniczący SAWP KUL
15.05 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, 10 lat istnienia Stowarzysze-nia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2015/2016
- Sprawozdanie Sekretarza
- Sprawozdanie Skarbnika
Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Plan pracy na następny rok
Wolne wnioski
Zamknięcie Walnego Zebrania


CZĘŚĆ III SPOTKANIE OPŁATKOWE


17.00 Śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”
Odczytanie Ewangelii
Życzenia – ks. prof. Józef Krukowski, honorowy przewodniczący SAWP KUL
Wspólne kolędowanie


Ks. Mirosław Sitarz
Przewodniczący SAWP KUL

 

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZOWĄ OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

 POD PATRONATEM Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa Biskupa Włocławskiego

 

Organizatorzy:

❖   Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

❖   Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

❖  Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

❖   Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

TERMIN: 5-7 września 2016 r.

 MIEJSCE KONFERENCJI: Wyższe Seminarium Duchowne, ul Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3, 87-800 Włocławek

 

PROGRAM KONFERENCJI

5 września (poniedziałek)

Przyjazd uczestników wieczorem 20.00 Kolacja

 

6 września (wtorek)

9.00  Otwarcie Konferencji:

❖ Bp dr Wiesław A. Mering

❖ Abp dr hab. Andrzej Dzięga

❖ Bp dr hab. Artur Miziński

❖ Ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW

❖ Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

 

 Sesja I

Przewodniczący - Bp dr Stanisław Stefanek Biskup senior Diecezji Łomżyńskiej

  9.30      Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski - Małżeństwo fundamen­tem rodziny. Problemy aksjologiczne i prawne

10.00    Pan dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO - Ochrona funkcji pro­kreacyjnej rodziny w prawie polskim

10.30    Ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW) - Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny w prawie kanonicznym

11.00    Dyskusja

11.15    Kawa/Herbata

 

Sesja II

Przewodniczący - Bp dr hab. Artur Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

  11.30    Pan dr hab. Piotr Telusiewicz (KUL) - Ochrona funkcji wy­chowawczej rodziny w prawie polskim

12.00    Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym

12.30    Dyskusja

13.00    Przerwa obiadowa

 

 

Sesja III

Przewodniczący - Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 14.30    Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) - Problem Ko­munii św. katolików żyjących w małżeństwie cywilnym

15.00    Dyskusja 15.30 Kawa/Herbata

15.45    Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL - Małżeństwa ka­tolików z prawosławnymi

16.15    Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW) - Małżeństwa ka­tolików z muzułmanami

16.45    Dyskusja

18.00    Msza św. koncelebrowana w Katedrze Włocławskiej

19.00    Kolacja

19.45   Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

20.15    Spotkanie koleżeńskie

 

7 WRZEŚNIA (ŚRODA)

7.00      Msza św. koncelebrowana 8.00 Śniadanie

 SESJA IV

Przewodniczący - Bp Antoni Dziemianko Biskup Diecezji Pińskiej

 9.00 Abp dr Stanisław Gądecki - Synod Biskupów na temat mał­żeństwa i rodziny

10.00 Dyskusja

10.30 Kawa/Herbata

 

SESJA V - NOWA PROCEDURA ORZEKANIA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Przewodniczący - Bp Marian Buczek Biskup senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej

 11.00 Ks. dr hab. Piotr Majer (UPJPII) - Proces skrócony - szanse i obawy

11.30 Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII) - Apelacja w ka­nonicznym procesie małżeńskim

12.00 O. dr hab. Piotr Skonieczny (UPJPII) - Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu małżeńskiego po m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus

12.30 Dyskusja

13.00    Zamknięcie konferencji

13.15 Obiad

 

Organizatorzy Konferencji proszą, aby uczestnicy:

❖ zgłosili udział w niej do dnia 20 sierpnia 2016 r. na adres:

Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Pl Kopernika 3, 87­800 Włocławek;

Tel 508 014 508 lub 518 014 527; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

❖   w zgłoszeniu podali datę swojego przyjazdu i wyjazdu;

❖   kapłani zabrali ze sobą stuły i alby.

 Miejsce zakwaterowania uczestników Konferencji: Wyższe Semi­narium Duchowne, ul Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3 (wjazd samochodem od ul. Wojska Polskiego)

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

Ks. prof. Józef Krukowski Prezes SKP

Ks. prof. Janusz Gręźlikowski Oficjał Sądu Biskupiego we Włocławku