Aneta Kociuba

Angelika Próchniak

 

Dnia 14 grudnia 2013 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa połączona ze spotkaniem opłatkowym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Organizatorami tego wydarzenia byli: SAWP KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

INFORMUJEMY,
że kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
rozpocznie się 22 lutego 2014 r. o godz. 8.20
w Collegium Iuridicum, sala CI-304, ul. Spokojna 1

Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

oraz
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

ORGANIZUJĄ

 

KURS

PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW

NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2014 ROKU

 

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału mający zamiar

przystąpić do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną

i ogólną (pierwszy etap aplikacji sądowej i prokuratorskiej).

 

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia

do egzaminu aplikacyjnego.

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci,

radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

 

Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów normatywnych określonych

w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), będących podstawą układania pytań na aplikacje

oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.

 

Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Koszt: 1200 zł

Wpłaty na konto: PKO BP SA 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

Terminy zajęć:

22 II, 23 II, 8 III, 9 III, 22 III, 23 III, 5 IV, 6 IV, 26 IV, 27 IV

Liczba godzin: 100 godz.

Termin zgłoszeń: do 31 stycznia 2014 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

SAWP KUL

Collegium Jana Pawła II, C-742

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

Tel. + 48 781 967 304, +48 81 445 37 42; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14 grudnia 2013 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

Część I – Konferencja naukowa

14.30 Otwarcie - Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

14.40  Wykład nt. 1700-lecie Edyktu MediolańskiegoKs. kmdr dr Zbigniew Jaworski

15.00  Dyskusja

15.15 Przerwa na kawę

 

 

Część II – Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

15.30 Porządek Walnego Zebrania

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 2. Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2012/2013
 • Sprawozdanie Sekretarza
 • Sprawozdanie Skarbnika
 1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 2. Plan pracy na następny rok
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Część III – Dzielenie się Opłatkiem i spotkanie koleżeńskie przy śpiewie kolęd

 

 1. Odczytanie Ewangelii według św. Łukasza
 2. Życzenia
 3. Wspólne kolędowanie

 

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Przewodniczący SAWP KUL

 

 

Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL
ma zaszczyt zaprosić na Uroczystość wręczenia
Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego
za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego

Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu

 

Program uroczystości:

Zagajenie Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna

Laudacja ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego

Wręczenie Nagrody

Wykład Laureata Umiłowanie Boga - najwyższą mądrością

Słowo Wielkiego Kanclerza KUL Abp. dr hab. Stanisława Budzika

Słowo Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego

 

Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, KUL, Lublin, Al. Racławickie 14

27 maja 2013 r., godz. 9.00