Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

w dniu 23 czerwca 2018 r. organizuje pielgrzymkę autokarową

do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

Koszt pielgrzymki: 100 zł. Opłata obejmuje przejazd autokarem klimatyzowanym,

obiad oraz ubezpieczenie.

Wyjazd: Lublin, KUL, godz. 6.00. Powrót: godz. 23.00.

Zapisy: Kancelaria Ogólna KUL, pokój GG-104, tel. 81 445 41 86; 667 791 170

Zapisy przyjmujemy wraz z opłatą do dnia 19 czerwca 2018 r.

UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA DOKTORATU

KSIĘDZA PROFESORA JÓZEFA KRUKOWSKIEGO

I KSIĘDZA PROFESORA HENRYKA MISZTALA

odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 r., godz. 11.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

 

WYDZIAŁU PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 

w imieniu współorganizatorów zaprasza na

 

MIĘDZYNARODOWĄ  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

"PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. POLSKA  – SŁOWACJA  – UKRAINA  – GRUZJA"

 

Lublin, 6-7 czerwca 2018 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, CTW-113

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego

Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

WYDZIAŁU PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

w imieniu współorganizatorów 

zaprasza na 

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego

 

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Lublin, 26 maja 2018 r. Centrum Transferu Wiedzy KUL, Al. Racławickie 14

 

Organizatorzy: 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

PROGRAM KONFERENCJI

W dniach 8-9 czerwca 2018 r.

odbędzie się 

Światowy Zjazd Absolwentów KUL

 

Szerzej zob. http://absolwentkul.pl/swiatowy-zjazd-absolwentow-kul/