STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

 

WYDZIAŁU PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 

w imieniu współorganizatorów zaprasza na

 

MIĘDZYNARODOWĄ  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

"PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. POLSKA  – SŁOWACJA  – UKRAINA  – GRUZJA"

 

Lublin, 6-7 czerwca 2018 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, CTW-113

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego

Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

WYDZIAŁU PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

w imieniu współorganizatorów 

zaprasza na 

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego

 

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Lublin, 26 maja 2018 r. Centrum Transferu Wiedzy KUL, Al. Racławickie 14

 

Organizatorzy: 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

PROGRAM KONFERENCJI

W dniach 8-9 czerwca 2018 r.

odbędzie się 

Światowy Zjazd Absolwentów KUL

 

Szerzej zob. http://absolwentkul.pl/swiatowy-zjazd-absolwentow-kul/

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w imieniu Organizatorów zaprasza na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”

9 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE

 na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pod patronatem

Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Libery
Biskupa Płockiego

 

„Konkordaty Polskie – historia i teraźniejszość”

 

Płock, 17 maja 2018 roku

ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock

 

Organizatorzy:

 

·         Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

·         Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

·         Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

PROGRAM KONFERENCJI