Działalność

 

Działalność wydawnicza

 

Stowarzyszenie prowadzi → Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Wydawnictwie publikowane są zarówno monografie naukowe, jak i publikacje ciągłe:

→ „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

→ „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”

 

Organizacja/współorganizacja konferencji naukowych

 

Stowarzyszenie, realizując cele statutowe (Statut, art. 3 § 2 pkt c), zorganizowało lub współorganizowało ponad 35 konferencji naukowych o zasięgu zarówno międzynarodowym, jak i krajowym i lokalnym.

Organizacja kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Decyzją Zarządu SAWP KUL w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od 2011 r. organizowany jest kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Od 2013 r. współorganizatorem szkolenia jest Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego i uzyskanie pozytywnego wyniku. W kursie mogą brać udział zarówno studenci V roku prawa, jak i absolwenci studiów prawniczych zainteresowani przystąpieniem do egzaminów wstępnych na wybrane aplikacje. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym przez praktyków oraz nauczycieli akademickich. Szkolenie kończy się próbnym egzaminem przygotowanym zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości.

 

Sprawozdania z przeprowadzonych kursów:

→ 2019

→ 2018

→ 2017

→ 2016

→ 2015

→ 2014

→ 2013

→ 2012

→ 2011

 

Przyznawanie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

 

Pomysłodawcą i inicjatorem ustanowienia Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia jest ks. Mirosław Sitarz, przewodniczący Stowarzyszenia. Dnia 9 maja 2017 r. Zarząd SAWP KUL podjął uchwałę 2/2017, na mocy której uchwalił Regulamin Nagrody (→ Regulamin Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia). Statuetka przyznawana jest w każdym roku kalendarzowym osobom za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patriae.

 

Laureaci
Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia


za rok 2017

·      ks. inf. dr Ireneusz Skubiś

·      ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski

·      mec. Stefan Hambura

 

za rok 2018

·      prof. dr Peter Raina

·      marszałek Marek Jurek

·      ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

·      premier Viktor Orbán

 

za rok 2019

·      abp prof. hab. Marek Jędraszewski

·      ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW

·      kard. Gerhard Ludwig Müller

 

Przyznawanie Medalu Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych”

 

Pomysłodawcą i inicjatorem ustanowienia Medalu Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” jest ks. Mirosław Sitarz, przewodniczący Stowarzyszenia. Medal jest sposobem wyrażenia wdzięczności osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Dnia 9 maja 2017 r. Zarząd SAWP KUL podjął uchwałę 3/2017, na mocy której uchwalił Regulamin Medalu (→ Regulamin Medalu Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych”)

 

 

Laureaci Medalu Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych”

 

za rok 2017

 • Medal oznaczony Nr 1 jako wotum został przekazany przez ks. Mirosława Sitarza na Jasną Górę
 • ks. Józef Krukowski
 • Wanda Wojciechowska-Kolbuch
 • Zbigniew Wojciechowski
 • Paweł Cichosz
 • Stanisław Zajączkowski
 •  Wojciech Kasperski
 • Agnieszka Romanko
 • Anna Słowikowska
 • Stanisław Janik

za rok 2018

 • bp Ryszard Karpiński
 • ks. inf. Ireneusz Skubiś
 • ks. Krzysztof Nykiel
 • o. Zbigniew Suchecki
 • Przemysław Czarnek
 • Zbigniew Tracichleb
 • Waldemar Bednaruk
 • Arkadiusz Jaworowski
 • Maciej Mitera
 • ks. Zbigniew Jaworski

 

za rok 2018

 • abp Salvatore Pennacchio
 • abp Stanisław Budzik
 • bp Artur Miziński
 • Jarosław Stawiarski
 • Ryszard Maciejewski
 • Michaela Moravčikova
 • Bożena Bobowska
 • ks. Jozef Marčin
 • Marek Kamola
 • Paweł Zwolak