Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach VIII edycji Kongresu Ruchu Europa Christi pt. „Fundamenty i perspektywy Europy” MIEJSCE CHRZEŚCIJAŃSWA W EUROPIE Lublin, KUL, 8-10 maja 2024 r.

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Miejsce chrześcijaństwa w Europie”. Konferencja odbywa się w ramach VIII edycji Kongresu Ruchu Europa Christi zatytułowanego „Fundamenty i perspektywy Europy” 

Partnerem wydarzenia jest Totalizator Sportowy sp. z o.o.   

Miejsce: Lublin, KUL

Termin: 8-10 maja 2024 r.

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2024

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otrzymało wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2024 w kategorii „historia” za publikację autorstwa Pana dra Bartosza Nieściora pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników skarbowych w międzywojennej Polsce. Książka stanowi efekt przygotowanej rozprawy doktorskiej pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Waldemara Bednaruka.

Gratulujemy! 

Stypendium Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uchwalił regulamin Stypendium Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stypendium przeznaczone jest dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. 

Inicjatorem i pomysłodawcą stypendium jest prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia. 

zob. Regulamin Stypendium Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku dochodowego na ten cel. Wsparcia udzielamy poprzez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, KRS: 0000085223, nr konta:
34 1050 1953 1000 0090 8282 9202 ze wskazaniem celu szczegółowego odpisu: Stypendium Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja Naukowa w ramach VIII edycji Międzynarodowego Kongresu Europa Christi pt. „Fundamenty i perspektywy Europy” ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INSTRUMENTEM WSPÓŁPRACY MAKROREGIONALNEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Akademia Zamojska, 13 marca 2024 r.

zapraszają na konferencję pt. „Zrównoważony rozwój instrumentem współpracy makroregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Miejsce: Zamojska Akademia Kultury, sala kinowa od A do Z, ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Termin: 13 marca 2024 r.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Partnerem Wydarzenia jest Województwo Lubelskie „Lubelskie. Smakuj życie”
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
PATRONAT MEDIALNY

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
zaprasza na uroczystość
wręczenia
Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,
połączoną z konferencją naukową
w 40-lecie reaktywacji Sekcji Prawa na KUL 

27 stycznia 2024 r. 

Lublin, KUL, aula c-1031 

→  PROGRAM UROCZYSTOŚCI  

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
informuję, że doroczne posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 27 stycznia 2024 r., godz. 12.00 w auli c-1031, według następującego porządku:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania – Przewodniczący
2.    Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL za rok 2022/2023:
– sprawozdanie Sekretarza
– sprawozdanie Skarbnika
3.    Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
4.    Plan pracy na następny rok
5.    Wolne wnioski
6.    Zakończenie

Oczekując na spotkanie
łączę wyrazy szacunku,

ks. Mirosław Sitarz, przewodniczący SAWP KUL

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

w imieniu Współorganizatorów

zaprasza na

Konferencję Naukową Różnorodność europejskiej kultury prawnej a proces kreowania zrównoważonego rozwoju regionalnego w ramach Kongresu Europa Christi

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 września 2023 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (CTW-102)

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

w imieniu Organizatorów

zaprasza na
XII Ogólnopolską Konferencję Naukową 
„Kodeks Prawa Kanonicznego
w badaniach młodych naukowców”

Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2023 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (c-1031 i c-1038)

„Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEGO I KRAJOWEGO BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH WOBEC AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ: POLSKA – SŁOWACJA – UKRAINA – NIEMCY”
TERMIN: 11-12 MAJA 2023 R.
MIEJSCE: LUBLIN, KUL, AULA CTW-113
FORMA UCZESTNICTWA: STACJONARNIE
→  PROGRAM KONFERENCJI

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kościół - Edukacja - Wychowanie"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół – Edukacja – Wychowanie”
Termin: 10-11 maja 2023 r.
Miejsce: Pokamedulski Klasztor w Wigrach
 PROGRAM
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych

Wręczenie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia za 2022 rok

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
zaprasza na uroczystość
wręczenia Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,
którą decyzją Zarządu Stowarzyszenia za 2022 r. otrzymali
Jego Ekscelencja Bp Jan Sobiło
oraz
dr. h.c. Zbigniew Wojciechowski

 
Wręczenie Statuetki odbędzie się
dnia 18 kwietnia 2023 r. o godz. 14.30 w KUL (aula C-1031)

→  PROGRAM UROCZYSTOŚCI  

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2023 ROKU

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

organizuje

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2023 ROKU

W kursie mogą uczestniczyć Studenci V roku Prawa, Absolwenci i Przyjaciele naszego Wydziału,
a także Studenci i Absolwenci innych Uczelni  
mający zamiar przystąpić do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy,
niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić praktycy – sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć.

Zakres merytoryczny kursu obejmuje wykłady i rozwiązywanie zagadnień z aktów prawnych określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), będących podstawą układania pytań na aplikacje oraz metodykę przyjętą przy układaniu poszczególnych zagadnień egzaminacyjnych.

Kurs zakończy się próbnym egzaminem, według kryteriów określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Terminy zajęć: 15 IV, 16 IV, 22 IV, 23 IV 6 V, 7 V, 13 V, 14 V, 20 V, 21 V

Liczba godzin: 100 godz.; koszt: 3500 zł

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Limit miejsc: 30 (decyduje kolejność zgłoszeń)                                

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Collegium Jana Pawła II, c-742, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: kkpp@kul.lublin.pl

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączone z wręczeniem Medalu Stefan Kardynał Wyszyński "Nauczyciel praw Bożych"

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
informuję, że doroczne posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 14 stycznia 2023 r., godz. 12.00 w auli c-1031, według następującego porządku:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania – Prezes
2.    Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL za rok 2021/2022:
– sprawozdanie Sekretarza
– sprawozdanie Skarbnika
3.    Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
4.    Plan pracy na następny rok
5.    Wolne wnioski
6.    Zakończenie

Oczekując na spotkanie
łączę wyrazy szacunku,

ks. Mirosław Sitarz, prezes SAWP KUL

→  PROGRAM  

 

Wręczenie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
zaprasza na uroczystość
wręczenia Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,
którą decyzją Zarządu Stowarzyszenia za 2021 r. otrzymał Jego Ekscelencja Abp Jan Romeo Pawłowski 
Wręczenie Statuetki odbędzie się
dnia 5 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w KUL (aula C-1031)

 →  PROGRAM UROCZYSTOŚCI