Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest prowadzenie Wydawnictwa [art. 3 § 2 lit. i Statutu SAWP KUL].

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prowadzi działalność naukową w zakresie wydawania:

→ „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

→ „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”

Zgodnie  z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znalazło się na liście wydawnictw punktowanych (poziom I – 80 punktów).

Adres Wydawnictwa:

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin, Polska

tel./fax: 81 445 37 42, e-mail: kkpp@kul.pl

sawp.org.pl

Przedstawiciel Wydawnictwa:

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

e-mail: kkpp@kul.pl