Standardy etyczne – COPE

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dba o wysoką jakość publikowanych materiałów, dlatego podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji.

 COPE, czyli Komisja ds. Etyki Publikacji (→  Committee on Publication Ethics) wskazuje Redaktorom, Wydawcom, Recenzentom i Autorom standardy etyczne obowiązujące w publikacjach naukowych. 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wdrożyło zasady przejrzystości (transparentności) i dobrych praktyk w publikacjach naukowych opracowane przez COPE (→  Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing), w szczególności:

wytyczne dla Recenzentów (→  COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers

wytyczne dla Autorów (→  How to Handle Authorship Disputes: a Guide for New Researchers).