Rada Naukowa

Wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

dba o poziom merytoryczny monografii publikowanych w Wydawnictwie. 

 

Członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN, Polska, przewodniczący)

prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL, Polska)

prof. dr hab. Waldemar Bednaruk (KUL, Polska)

prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. Artur Katolo (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Włochy)

prof. Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana, Włochy)

prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII, Polska)

dr hab. Józef Marčin (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

prof. Alfonsas Motuzas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, Litwa)

prof. Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy)

prof. Bernd Rüthers (Universität Konstanz, Niemcy)

prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL, Polska)

prof. dr hab. Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko (UO, Polska)

prof. Jiŕí Rajmund Tretera (Univerzity Karlovy, Czechy)

prof. dr hab. Władysław Witczak (WSEI, Polska)

prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo Universitetas, Litwa)