Procedura wydawnicza

 

 Autor składa do Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wniosek o włączeniu publikacji do planu wydawniczego. Wniosek zawiera: imię i nazwisko Autora (Redaktora), tytuł/stopień naukowy, adres e-mail, telefon, numer ORCID; liczbę stron i znaków publikacji; opinię samodzielnego pracownika naukowego (jeśli Autor/Redaktor posiada stopień naukowy doktora); wersję elektroniczną publikacji; klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zarząd Stowarzyszenia i Rada Naukowa Wydawnictwa – po zweryfikowaniu wymogów formalnych monografii (szczegółowe informacje dostępne na stronie Wydawnictwa w zakładce „Informacje dla Autorów”) – podejmują decyzję o włączeniu publikacji do planu wydawniczego.

Wydawnictwo weryfikuje oryginalność złożonej monografii za pomocą programu antyplagiatowego iThenticate.

Publikacja przesyłana jest do oceny dwóch niezależnych Recenzentów, spoza ośrodka naukowego, jaki reprezentuje Autor/Redaktor monografii. W przypadku dwóch sprzecznych recenzji, praca przesyłana jest do „superrecenzenta” (szczegółowa procedura recenzji dostępna na stronie Wydawnictwa w zakładce „Procedura recenzowania”).

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pozytywnych recenzji i po konsultacji z Radą Naukową Wydawnictwa, podejmuje ostateczną decyzję o publikacji monografii.