Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL
ma zaszczyt zaprosić na Uroczystość wręczenia
Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego
za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego

Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu

 

Program uroczystości:

Zagajenie Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna

Laudacja ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego

Wręczenie Nagrody

Wykład Laureata Umiłowanie Boga - najwyższą mądrością

Słowo Wielkiego Kanclerza KUL Abp. dr hab. Stanisława Budzika

Słowo Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego

 

Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, KUL, Lublin, Al. Racławickie 14

27 maja 2013 r., godz. 9.00