Z dziejów polskiej bankowości

40,00 

Monografia wieloautorska zawiera w szczególności następujące zagadnienia: wielowalutowość a polityka dewizowa w II Rzeczypospolitej, ewolucja statusu prawnego Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-2018, polskie monety obiegowe i okolicznościowe w latach 1950-1994, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w orzecznictwie dotyczącym tzw. kredytów frankowych, znaczenie NBP od wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz konsekwencje wejścia do strefy euro.

Kategoria:

Opis

Autor: Waldemar Bednaruk (red.), Judyta Dworas-Kulik (red.)

Recenzenci: Marzena Dyjakowska

ISBN: 978-83-948764-4-9

Rok wydania: 2018

Format: A5

Oprawa: miękka

Liczba stron: 183