Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia (5 tomów)

300,00 

Autor w swej pracy wykorzystał wszelkie dostępne materiały archiwalne, zarówno kościelne, jak świeckie, w tym pozostawione przez komunistyczne władze partyjne i administracyjne, jak również prasę – krajową i emigracyjną, a także osobiste zapiski Stefana Wyszyńskiego.

Kategoria:

Opis

Autor w swej pracy wykorzystał wszelkie dostępne materiały archiwalne, zarówno kościelne, jak świeckie, w tym pozostawione przez komunistyczne władze partyjne i administracyjne, jak również prasę – krajową i emigracyjną, a także osobiste zapiski Stefana Wyszyńskiego. Trzeba podkreślić sympatię, jaką darzył autora Prymas, uznający go za wiarygodnego historyka i wartościowego człowieka.